Wanneer je het sterke vermoeden hebt dat jouw zoon of dochter het slachtoffer is van mensenhandel, is het van belangrijk dat je dit meldt bij de juiste instanties. Slachtoffers van mensenhandel durven het zelf vaak niet te melden, uit angst voor hun pooier of uit schaamte. Daarom is het belangrijk dat jij het doet. Jij kunt ze uit hun situatie helpen! Op die manier kan jouw kind hulp en ondersteuning krijgen en kunnen daders worden opgespoord.

Melden is ook belangrijk om inzicht te krijgen in hoe vaak mensenhandel in Nederland voorkomt. Deze informatie wordt gebruikt om de aanpak van mensenhandel te kunnen verbeteren.

Is er sprake van acuut gevaar?

Chat met Fier

Maak jij je zorgen om je kind en heb je vragen of wil je gewoon je verhaal kwijt? Chat dan (anoniem) met de professionals van Chat met Fier. Deze professionals zijn speciaal getraind en hebben veel kennis en ervaring op het gebied van (online) hulpverlening bij misbruik, geweld en uitbuiting. Zij luisteren naar je verhaal, geven jou informatie en helpen je als je dat wilt. Tip: vertel je kind over deze chat. Ook hij of zij kan gebruikmaken van de chat. www.chatmetfier.nl

"Ik zat met mijn handen in het haar. Wat was er toch aan de hand met mijn lieve meisje? Ik kon er geen grip op krijgen, maar wist wel: iets klopt er niet."

Koraal is een landelijk en (boven)regionaal werkend expertise- en behandelcentrum. Koraal biedt jeugdhulp, onderwijs, langdurige zorg, en participatie voor mensen van alle leeftijden met ​cognitieve en adaptieve beperkingen en/of psychiatrische problemen. Koraal heeft voor deze kwetsbare doelgroep en slachtoffers van geweld en (seksuele) uitbuiting een behandelaanbod wat zich richt op preventie, ambulante en intramurale hulp ​en is gericht op perspectief. Koraal werkt hierin samen met (keten)partners

Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Onze opdracht is: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. Fier combineert gespecialiseerde zorg in een veilige/beschermde omgeving met een kennisfunctie (ontwikkel-, innovatie- en onderzoeksfunctie). Onze expertisegebieden: huiselijk geweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, mensenhandel, loverboyproblematiek, seksueel geweld en (vroegkinderlijke) traumatisering. Fier is erkend zorgaanbieder op diverse terreinen. 

Sterk Huis is een toonaangevende organisatie voor hoogspecialistische gezins- en jeugdhulpverlening in Midden en West-Brabant. Voor een aantal bijzondere cliëntengroepen werken we niet alleen regionaal, maar ook landelijk. We worden gewaardeerd om onze kennis op het gebied van Huiselijk Geweld, Kindermishandeling, eergerelateerde problematiek en mensenhandel. We hebben specialistische kennis en werken doorlopend aan ontwikkeling van onze kennis en kunde. In nauwe samenwerking met gemeenten, scholen, kinderopvang, huisartsen en welzijnsorganisaties draagt Sterk Huis bij aan een sterke sociale basis; daar waar kinderen en gezinnen wonen en groot worden.

Wanneer je vermoedt dat er in jouw omgeving sprake is van dwang of uitbuiting kun je dit melden bij de plaatselijke politie via 0900 8844. Geef bij je melding zoveel mogelijk details, zoals het signalement van de betrokken (uiterlijk, kleding, leeftijdsindicatie), kenteken en merk van eventueel betrokken voertuigen, tijdstippen, straatnamen, et cetera. Hoe meer informatie de politie ontvangt, hoe beter. Meer informatie over de politie en de aanpak van mensenhandel.

Meld misdaad anoniem

Wil je anoniem melding doen van mensenhandel?
Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000
of meld online: www.meldmisdaadanoniem.nl.

Vermoed je (seksuele- of criminele) uitbuiting van een minderjarige? Ben je minderjarig en word je gedwongen om drugskoerier te zijn? Of word je gedwongen tot seks met anderen? Vraag advies bij het Meldpunt Uitbuiting Minderjarigen. Contact opnemen kan anoniem en het Meldpunt helpt je zonder je in gevaar te brengen. Bij het meldpunt kunnen ouders, verzorgers, familie, vrienden, kennissen en ieder ander die vermoedt dat een minderjarige slachtoffer is van uitbuiting, hun signalen delen, advies vragen en onderzoek laten doen.

Melding doen of advies nodig? Ga naar www.melduitbuitingminderjarigen.nl
of bel van maandag t/m vrijdag van 09:00 – 17:00 uur naar: 0800 0034.

Centrum Seksueel Geweld

Het Centrum Seksueel Geweld biedt professionele hulp aan iedereen die kortgeleden een ongewenste seksuele ervaring heeft meegemaakt. Heeft jouw dochter of zoon een nare seksuele ervaring meegemaakt en heb je hulp nodig? Dan kun je met het Centrum Seksueel Geweld bellen, chatten of mailen.

Ze zijn telefonisch 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar op 0800 0188.
Je kan ook met ze chatten op maandag tot en met vrijdag van 16.00 tot 06.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 20.00 tot 06.00 uur. Ga daarvoor naar de website.

Expertisebureau Online Kindermisbruik

Het Expertisebureau Online Kindermisbruik houdt zich bezig met het voorkomen en bestrijden van (online) seksueel misbruik en uitbuiting van minderjarigen. Ga naar de website voor meer informatie.

Meldpunt kinderporno

Kinderporno tegengekomen op internet of in een appgroep?
Ga naar www.meldpunt-kinderporno.nl/kinderporno-in-appgroep-melden/
of naar www.melden.meldpunt-kinderporno.nl/ voor meer informatie.  

Helpwanted.nl is een website over online seksueel misbruik van kinderen en jongeren tot 26 jaar. Je kunt bij ons terecht voor advies als je te maken hebt (gehad) met online seksueel misbruik. Je vindt hier ook informatie over wat het is, hoe je het kunt voorkomen en wat je kunt doen wanneer het je is overkomen. Ook kun je met ons chatten.

Ook ouders, docenten en andere opvoeders kunnen bij Helpwanted.nl terecht. Ouders, docenten en opvoeders kunnen advies inwinnen als hun kind of leerling te maken heeft (gehad) met online seksueel misbruik. Ga naar www.helpwanted.nl voor meer informatie.

Free a Girl streeft een wereld na zonder seksuele uitbuiting van kinderen, want elk kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving. De afgelopen 13 jaar hebben wij bijgedragen aan de bevrijding van meer dan 5.000 meisjes. We werken via lokale bevrijdingsorganisaties die samenwerken met de politie en de bevrijde meisjes vangen we op in opvanghuizen. De zorg die de meisjes ontvangen, varieert van het geven van medische en psychische hulp tot het aanbieden van scholing en het leren van een vak.

Daarnaast bieden onze partners juridische ondersteuning en bereiden ze de meisjes voor op hun terugkeer naar huis. Indien dit laatste niet mogelijk is, helpen ze hen terug te keren in de maatschappij en zelfstandig een leven op te bouwen. In de landen waar wij werken, worden maar weinig daders veroordeeld voor het leed dat zij aanrichten. Free a Girl brengt daar middels de School for Justice en campagnes verandering in. Deze activiteiten worden uitgevoerd in India, Nepal, Thailand, Bangladesh, Laos, Brazilië̈ en nu ook in Nederland.